نتایج یافت شده : 14 تور
قیمت مبدأ مقصد مدت هتل رفت برگشت ایرلاین رزرو و خرید
15,345,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
4 شب و 5 روز
cinnamon lakeside(B.B)
grand kandyan(B.B)
cinnamon bey(B.B)
۹۹/۰۱/۰۵ ۹۸/۱۲/۱۵ مشاهده
12,245,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
galadari(B.B)
royal classic(B.B)
the paims berawaia(B.B)
۹۹/۰۱/۰۷ ۹۹/۰۱/۱۵ مشاهده
255 دلار تهران
کلمبو
بنتوتا
2شب و 3روز
4شب و 5 روز
global tower or grand oriental(B.B)
coco royal beach(B.B)
ozo colombo or z maxfairway(B.B)
۹۹/۰۱/۰۲ ۹۹/۰۱/۱۰ مشاهده
245 دلار تهران
بنتوتا
6 شب و 7 روز
coco royalbeach or ocean queen(S.C)
۹۹/۰۱/۰۲ ۹۹/۰۱/۰۹ مشاهده
255 دلار تهران
کلمبو
بنتوتا
2 شب و 3 روز
4شب و 5 روز
- - مشاهده
285 دلار تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب 3 روز
2 شب 3 روز
3 شب 4 روز
global tower or grand oriental(B.B)
lagone(B.B)
coco royalbeach or ocean queen(S.C)
۹۹/۰۱/۰۸ ۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده
11,745,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
galadari(B.B)
royal classic(H.B)
the paims berawaia(H.B)
۹۹/۰۱/۰۷ ۹۹/۰۱/۱۵ مشاهده
14,845,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
4 شب و 5 روز
cinnamon lakeside(B.B)
grand kandyan(H.B)
cinnamon bey(H.B)
۹۹/۰۱/۰۵ ۹۹/۰۱/۱۵ مشاهده
11,495,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
galadari(B.B)
royal classic(H.B)
the paims berawaia(H.B)
۹۸/۱۲/۲۷ ۹۹/۰۱/۰۶ مشاهده
12,695,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
galadari(B.B)
royal classic(H.B)
the paims berawaia(H.B)
۹۹/۰۱/۰۲ ۹۹/۰۱/۱۰ مشاهده
9,870,000 تومان تهران
کلمبو
بنتوتا
2 شب
4 شب
global tower or grand oriental(B.B)
coco royalbeach or ocean queen(B.B)
۹۹/۰۱/۰۲ ۹۹/۰۱/۰۹ مشاهده
9,630,000 تومان تهران
بنتوتا
6 شب و 7 روز
coco royalbeach or ocean queen(B.B)
۹۹/۰۱/۰۲ ۹۹/۰۱/۰۸ مشاهده
12,700,000 تومان تهران
بنتوتا
7 شب و 8 روز
mermaline hotel(ALL)
۹۹/۰۱/۰۸ ۹۹/۰۱/۱۷ مشاهده
12,500,000 تومان تهران
کلمبو
بنتوتا
3 شب
4 شب
ozo colombo or z maxfairway(B.B)
mermaline hotel(ALL)
۹۹/۰۱/۰۸ ۹۹/۰۱/۱۷ مشاهده