نتایج یافت شده : 7 تور
قیمت مبدأ مقصد مدت هتل رفت برگشت ایرلاین رزرو و خرید
15,345,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
4 شب و 5 روز
cinnamon lakeside(B.B)
grand kandyan(B.B)
cinnamon bey(B.B)
۹۹/۰۱/۰۵ ۹۸/۱۲/۱۵ مشاهده
12,245,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
galadari(B.B)
royal classic(B.B)
the paims berawaia(B.B)
۹۹/۰۱/۰۷ ۹۹/۰۱/۱۵ مشاهده
285 دلار تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب 3 روز
2 شب 3 روز
3 شب 4 روز
global tower or grand oriental(B.B)
lagone(B.B)
coco royalbeach or ocean queen(S.C)
۹۹/۰۱/۰۸ ۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده
11,745,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
galadari(B.B)
royal classic(H.B)
the paims berawaia(H.B)
۹۹/۰۱/۰۷ ۹۹/۰۱/۱۵ مشاهده
14,845,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
4 شب و 5 روز
cinnamon lakeside(B.B)
grand kandyan(H.B)
cinnamon bey(H.B)
۹۹/۰۱/۰۵ ۹۹/۰۱/۱۵ مشاهده
11,495,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
galadari(B.B)
royal classic(H.B)
the paims berawaia(H.B)
۹۸/۱۲/۲۷ ۹۹/۰۱/۰۶ مشاهده
12,695,000 تومان تهران
کلمبو
کندی
بنتوتا
2 شب و 3 روز
2 شب و 3 روز
3 شب و 4 روز
galadari(B.B)
royal classic(H.B)
the paims berawaia(H.B)
۹۹/۰۱/۰۲ ۹۹/۰۱/۱۰ مشاهده